Mik­kel­sen kom­mer till Kis­ta

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

Det är ba­ra någ­ra vec­kor tills mäs­san Co­mic Con drar igång i Kis­ta. Mäs­san har re­dan till­kän­na­gi­vit fle­ra tunga namn på gäs­ter, och nu i vec­kan med­de­la­de man att även den dans­ke skå­de­spe­la­ren Mads Mik­kel­sen kom­mer. Han är på plats un­der fre­da­gen 14 sep­tem­ber och lör­da­gen 15 sep­tem­ber, och kom­mer fin­nas till­gäng­lig för sig­ne­ring­ar och fo­to­gra­fe­ring­ar un­der des­sa da­gar. Han kom­mer även med­ver­ka vid frå­ge­pa­ne­ler un­der bå­da da­gar­na.

And­ra väl­kän­da gäs­ter som kom­mer är Mark Shep­pard, Jacob Elor­di och Ca­ro­li­na Ra­vas­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.