VISSTE DU ATT ...

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

Den 28 sep­tem­ber spe­lar Tens­ta Go­spel Cho­ir i Uppsa­la – till­sam­mans med Chi­ca­go Mass Cho­ir. De har va­rit på top­pen av Bill­boards go­spel­lis­ta, vun­nit en mängd pri­ser och bli­vit no­mi­ne­ra­de till ett fler­tal Gram­my Awards. Nu gör de sin förs­ta tur­né i Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.