Ny­in­flyt­ta­de Spån­ga­la­get

Vi i Rinkeby - - SPORT -

■ AKRO­PO­LIS, som se­dan 2015 spe­lar si­na hem­ma­mat­cher på Spånga IP, var ing­en klar fa­vo­rit att ta sig upp till su­pe­ret­tan in­för som­marup­pe­hål­let för­ra året. Men ef­ter se­mestern var det nå­got som hän­de i la­get. ■ AKRO gjor­de en fan­tas­tisk slut­spurt och vann nio av tolv mat­cher på hös­ten för att ta sig till su­pe­ret­tan-kva­let. Där föll man dock mot IK Frej ef­ter två oav­gjor­da mat­cher, där Frej gick vi­da­re på fler gjor­da bor­t­a­mål.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.