TORS­DAG 6/9

Vi i Rinkeby - - DET HÄNDER -

För­fatt­ar­be­sök: Me­lo­dy Fars­hin Kis­ta bib­li­o­tek kl 17.30. Me­lo­dy Fars­hin, ko­mi­ker och krö­ni­kör, be­rät­tar om sin de­but­ro­man ”Mi­ze­ria”: en brän­nan­de ak­tu­ell ung­doms­bok om två gym­na­si­eung­do­mars liv i en mil­jon­pro­gram­s­för­ort där allt fler unga stry­ker med i me­nings­lö­sa skjut­ning­ar. För att fi­ra re­le­a­sen kom­mer hon till Kis­ta bib­li­o­tek för att be­rät­ta om sin bok! Me­lo­dy Fars­hin (f.1988) är upp­vux­en i Hus­by. Hon an­vän­der hu­morn för att för­änd­ra sam­häl­let och de­bu­te­ra­de som ståupp­ko­mi­ker 2008.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.