ÅTER­KOM­MAN­DE

Vi i Rinkeby - - DET HÄNDER -

Trä­ning för tje­jer och kvin­nor Drop in-trä­ning från 13 år. Fotboll, lö­ping, gym­pa/cir­kel­trä­ning och ro­li­ga spor­ter. Man­li­ga in­struk­tö­rer kan fö­re­kom­ma. När: Sön­da­gar 24 Cric­ket med Stock­holms aka­de­mis­ka cric­ketsäll­skap För dig 13–20 år. Lär dig spe­la cric­ket. Ba­ra att kom­ma!

ju­ni–30 sep­tem­ber, kl 15.30– 18.00. Var: Spånga fot­bolls­hall, Sol­hems Hag­väg 2.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.