EN BILD FRÅN VEC­KAN SOM GICK

Mai­la din bild till redaktion@vi­i­rin­ke­by.vi­i­kis­ta.se se

Vi i Rinkeby - - HEJ RINKEBY -

Många har hört ta­las om fem­ton­å­ri­ga Gre­ta Thun­berg som skol­strej­kar för kli­ma­tet ut­an­för riks­dags­hu­set i Stock­holm. Nu har fler an­slu­tit sig till hen­nes kamp – bland an­nat tret­ton­å­ri­ga Morrigan Hörnquist Malmberg (till hö­ger) som bor i Akal­la och går i Jär­va­sko­lan. Hon har va­rit här i två vec­kor.

– Jag kän­ner att det här är en så vik­tig grej att gö­ra. Jag vill va­ra en del av det här.

FO­TO: MORRIGAN HÖRNQUIST MALMBERG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.