Nattöp­pen bu­tik rå­nad i Hus­by

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

En nattöp­pen bu­tik i Hus­by rå­na­des ti­digt på ons­dags­mor­go­nen. Lar­met om rå­net kom till po­li­sen kloc­kan 04.54. Två män ha­de rå­nat bu­ti­ken och där­ef­ter för­svun­nit från plat­sen på mo­tor­cy­kel.

Vid 08-ti­den på ons­dags­mor­go­nen ha­de ing­en mis­s­tänkt gri­pits. Po­lis ge­nom­för en tek­nisk un­der­sök­ning och för­hör vitt­nen.

Det finns inga upp­gif­ter om att nå­gon män­ni­ska ska ha ska­dats vid rå­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.