Kis­ta gård

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

■ KIS­TA GÅRD har anor från 1700-ta­let och har gett namn åt stads­de­len. Bygg­na­der­na på går­den är blå­klas­sa­de av Stock­holms stads­mu­se­um, vil­ket är den högs­ta klassen och in­ne­bär att bygg­na­den är syn­ner­li­gen kul­tur­hi­sto­riskt vär­de­full som mot­sva­rar ford­ring­ar­na för bygg­nads­min­nen i kul­tur­min­ne­sla­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.