LÖR­DAG 15/9

Vi i Rinkeby - - DET HÄNDER -

Kon­sert: Da­rya & Månsken­sor­kes­tern Kon­sert och in­tro­duk­tion till finsk tan­go! In­går i bib­li­o­te­kets finsk­språ­ki­ga kul­tur­fes­ti­val. Da­rya & Månsken­sor­kes­tern från Stock­holm har se­dan 2004 spe­lat värl­dens ve­mo­di­gas­te mu­sik, finsk tan­go. Ge­nom att blan­da in ex­o­ti­ca, be­gu­i­ne, finsk stål­tråds­rock, vals, irans­ka krigs­sång­er och schla­ger i den fins­ka tangon har or­kes- tern vun­nit en stor publik i al­la åld­rar och från al­la sor­ters bak­grund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.