Tra­kas­se­ra­de Pri­de­pa­ra­den

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

”Skyd­da bar­nen från per­vo­fes­ti­va­len”. Det var ett av de slag­ord som tolv med­lem­mar i den hö­gerex­tre­ma or­ga­ni­sa­tio­nen Nor­disk ung­dom an­vän­de när de för­sök­te bloc­ke­ra Pri­de­pa­ra­den i Stock­holm i fjol.

Män­nen åta­la­des bland an­nat för stö­ran­de av all­män sam­man­komst. Men en oe­nig tings­rätt fri­ar män­nen på den åtals­punk­ten, då pa­ra­den in­te kan ses som en ”all­män sam­man­komst” i la­gens me­ning.

Al­la män­nen döms dä­re­mot för ohör­sam­het mot ord­nings­mak­ten, då de väg­ra­de föl­ja po­li­sens or­der om att läm­na ga­tan. En av män­nen är en 22-åring från Sol­len­tu­na. Han har nu dömts till dags­bö­ter.

FOTO: JO­NAS CARLSSON

TRA­KAS­SE­RA­DE. Nu döms de som stör­de Pri­de­pa­ra­den i Stock­holm för­ra året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.