Om pri­set

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

Pris­sum­man på 20 000 kro­nor kom­mer från den fond till Ab­di­ra­him Has­sans min­ne som in­stif­tats av Väns­ter­par­ti­et, Ung Väns­ter, Väns­ter­par­ti­et Stor­stock­holm och Ung Väns­ter Stor­stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.