Av­slu­tan­de event & kom­man­de ter­mi­ner

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

Den 1 de­cem­ber hålls en av­slut­nings­fest på Grand Cen­tral by Scan­dic. Al­la över 18 år är väl­kom­na, kom ti­digt för att få plats. Dör­rar­na är öpp­na 19–02.

Först är det ett pa­nel­sam­tal, med bland Ame­tist Azor­de­gan. Och kloc­kan 21.30 är det ett set med ung­do­mar­nas eg­na mu­sik­fram­trä­dan­den. In­trä­det är gra­tis.

För den som är ny­fi­ken på ut­bild­ning­en läg­ger Adam Tensta ut in­for­ma­tion om kom­man­de ter­mi­ner på sin Instagram. the­re­al­fa­ke­a­dam­tens­ta he­ter han där.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.