Fi­ra en växt­ba­se­rad jul för gri­sar­nas skull

Vi i Rinkeby - - TYCK OM! -

tor­get och tu­sen ju­le­ljus strå­lar från fönst­ren runt om i stan. Sam­ti­digt släcks li­vet för tu­sen­tals gri­sar som snart ska bli jul­skin­ka. Det är ohygg­ligt hemskt och ab­surt.

Har du sett de fruk­tans­vär­da fil­mer­na från slak­te­ri­er och djur­fa­bri­ker och hört gri­sar­nas skrik? Det är din mo­ra­lis­ka skyl­dig­het – det är ba­ra att goog­la. Tänk om det var din äls­ka­de hund som häng­des upp i bak­be­nen och fick hal­sen av­sku­ren.

Ju­len hand­lar om gemenskap, vär­me och kär­lek. In­te om skin­ka, fläsk och gris­föt­ter. Jag ber dig: Fi­ra en växt­ba­se­rad jul för gri­sar­nas skull och tänd ett ljus i det is­kal­la vin­ter­mörk­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.