Rin­ke­by-Kis­ta stads­dels­för­valt­ning

Vi i Rinkeby - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Be­söks­a­dress Bor­gar­fjordsga­tan 14 Post­a­dress Box 7049, 164 07 Kis­ta Te­le­fon väx­el 08-508 01 000 E-post rin­ke­by-kis­[email protected]­holm.se Web­ba­dress stock­holm.se Felan­mä­lan ga­tor, torg och park stock­holm.se/fela­ma­lan el­ler 08-651 00 00

Be­sök med­bor­gar­kon­to­ret för att få in­for­ma­tion och väg­led­ning Rin­ke­by med­bor­gar­kon­tor Rin­ke­by­strå­ket 79, 08-508 01 794 Hus­by med­bor­gar­kon­tor Ed­vard Gri­egs­gång­en 9 08-508 01 129

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.