Sop­hämt­ning som van­ligt un­der ju­len

Vi i Rinkeby - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Har du in­te fått an­nan in­for­ma­tion från din sop­häm­ta­re så häm­tas di­na so­por på din van­li­ga hämt­dag, även om den rå­kar in­fal­la på jul­da­gen el­ler ny­års­da­gen. Tänk på att stäl­la fram ditt sop­kärl och skot­ta bort all snö runt om­kring in­för hämt­ning­en. Din or­di­na­rie hämt­dag hit­tar du på svoa.se/sop­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.