Åter­vinn jul­gra­nen

Vi i Rinkeby - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Håll ut­kik ef­ter skyl­ten: här kan du läm­na gra­nen när ju­len dan­sats ut. Stock­holm Vat­ten och Av­fall tac­kar al­la som or­kar åter­vin­na sin gran. Gra­nar­na om­vand­las till bi­o­kol och fjärr­vär­me, och varen­da gran gör skill­nad. På svoa. se/jul hit­tar du en kar­ta med al­la in­sam­lings­plat­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.