Na­tio­nellt för­orts­mäs­ter­skap i poesi

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

I hel­gen vann kil­lar­na från Väs­te­rort lag­täv­ling­en i Ortens bäs­ta poet. Lag Väs­te­rort be­stod av Ah­med Has­sa­no, Yu­suf Hus­se­in, Meh­di Mo­ha­med och Da­ni­el Aslan. Kil­lar­na är från Rinkeby, Akal­la och Riss­ne.

Den in­di­vi­du­el­la täv­ling­en vanns l av Far­hiya Fey­sal, 19, från Lin­kö­ping.

Ortens bäs­ta poet är ett na­tio­nellt för­orts­mäs­ter­skap i poesi, som förs­ta gång­en ar­ran­ge­ra­des 2015.

Bakom Ortens bäs­ta poet står den ide­el­la för­e­ning­en För­e­na­de för­or­ter, vars syf­te är att lyf­ta er­fa­ren­he­ter från för­or­ter­na och ver­ka för att män­ni­skor­na som bor där ska äga be­rät­tel­sen om för­or­ten.

Årets täv­ling an­ord­na­des i sam­ar­be­te med Na­tur & Kultur och med stöd från Stock­holms stads Kul­tur­för­valt­ning, Kul­tur­rå­det, Svens­ka Aka­de­mi­en, Com­viq och Rikste­a­tern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.