För­or­ten mot våld

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

► TA­LES­PER­SO­NER: Em­ma Ström, 44 år, Bor i Hjuls­ta. Ily­as Has­san, 26 år, Bor i Hus­by.

► För­or­ten mot våld ar­be­tar helt ide­ellt. De ar­be­tar med på­ver­kans­ar­be­te på oli­ka sätt. De skri­ver de­battar­tik­lar, ord­nar mö­ten och ma­ni­fes­ta­tio­ner. De är ba­se­ra­de i Järva med ar­ran­ge­rar ut­bild­ning­ar och se­mi­na­ri­er runt om i he­la lan­det.

► I sty­rel­sen sit­ter det tio per­so­ner och to­talt är det runt tret­tio per­so­ner som är en­ga­ge­ra­de i ar­be­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.