Ve­go­norm i Jär­va 2019

Vi i Rinkeby - - TYCK OM! -

och kor som le­ver li­vet i fred. Det vo­re fan­tas­tiskt el­ler hur?

Det är en­kelt om du för­sö­ker. Balj­väx­ter, full­korns­bröd, grön­sa­ker, nöt­ter, frukt och färg­gla­da bär. Ing­en trång djur­fa­brik el­ler blo­digt slak­te­ri. Ing­en dö­das och dör för att bli mat. Vi ska­par fram­ti­den här och nu. Ve­go­norm i Jär­va 2019. Jag hop­pas att du vill ha­ka på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.