Klas­sisk bil- & mc-mäs­sa för entusiaster

Vi i Sollentuna - - Bil & Motor -

På Eli­mia i Jön­kö­ping ar­ran­ge­ras 30 mars-2 april 2018 Bilsport Per­for­man­ce & Custom Mo­tor Show. Det är en bred motor­mäs­sa där det in­te ba­ra vi­sas bi­lar, mo­tor­cyklar och till­be­hör utan ock­så bjuds på un­der­håll­ning, täv­ling­ar och spek­ta­ku­lä­ra ut­om­hussho­wer.

Den förs­ta bilut­ställ­ning­en på El­mia i Jön­kö­ping ar­ran­ge­ra­des 1971 och se­dan 1976 har mäs­san ägt rum år­li­gen un­der påsk­hel­gen.

Un­der påsk­hel­gen 2017 kom näs­tan 75 000 be­sö­ka­re. Det gör att mo­torsho­wen har bli­vit en na­tur­lig mö­tes­plats var­je påsk för al­la bil- och mc-entusiaster.

FO­TO: MOSTPHOTOS

MÄS­SA. Bling­bling på El­mia vän­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.