Po­li­ti­ker­na bakom ru­bri­ker­na. DEL 9.

Vi i Sollentuna - - Nyheter -

Va­let i sep­tem­ber när­mar sig. I en se­rie ar­tik­lar har vi ta­git en prat­stund med al­la par­ti­ers grupple­da­re för att få ve­ta mer om vil­ka de är som pri­vat­per­so­ner och vil­ken frå­ga som är vik­ti­gast in­för va­let. Den här vec­kan träf­far vi Henrik Thu­nes, Mo­de­ra­ter­nas grupple­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.