Den vik­ti­gas­te frå­gan för Mo­de­ra­ter­na är...

Vi i Sollentuna - - Nyheter -

Trygg­het

”Trygg­het för al­la i Sol­len­tu­na. Det bör­jar egent­li­gen re­dan på fa­mil­je­cen­tra­len – att al­la barn ska ges för­ut­sätt­ning­ar att växa upp till tryg­ga, själv­stän­di­ga och em­pa­tis­ka män­ni­skor. Se­dan kom­mer and­ra de­lar in, som trygg­het på ga­tor och torg oav­sett tid på dyg­net. ”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.