Om för­fat­ta­ren:

Vi i Sollentuna - - Sommarnovell -

Mi­kael Mansén, 46, bor i Skyt­te­holm i Sol­na. Har har pub­li­ce­rat ett fler­tal no­vel­ler som e-böc­ker och skri­vit två böc­ker som även finns i poc­ket­for­mat. Han har svårt att klas­si­fi­ce­ra sin gen­re men kal­lar den gär­na ”vac­ker skräck”. Mi­kael Mansén har ett ci­vilt ar­be­te, men hop­pas att i fram­ti­den kun­na för­sör­ja sig på skri­van­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.