ros Veckans

Vi i Sollentuna - - Hej Sollentuna -

Vi vill skic­ka in veckans ros till Hem­köp i Ro­te­bro och tac­ka för den fi­na vinst­kor­gen ni skänk­te till oss på Se­ni­or­träf­fens dag. Det var myc­ket upp­skat­tat. Tack från Fö­re­byg­gan­de verk­sam­het i AB Solom

Skic­ka in Veckans ros el­ler Veckans tis­tel till re­dak­tion@ vi­i­sol­len­tu­na.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.