Kun­gö­rel­se Sol­len­tu­na för­sam­lings kyr­ko­full­mäk­ti­ge

Vi i Sollentuna - - Hej Sollentuna -

Kyr­ko­full­mäk­ti­ge i Sol­len­tu­na för­sam­ling kal­las till sam­man­trä­de tors­dag 8 no­vem­ber 2018 kl 19.00.

Plats: Eds­berg­s­kyr­kan frå­ga kyr­ko­full­mäk­ti­ge Kyr­ko­full­mäk­ti­ges sam­man­trä­den är of­fent­li­ga och inleds med en of­fent­lig frå­gestund. Al­la med­lem­mar i Svens­ka kyr­kan Sol­len­tu­na äger rätt att stäl­la frå­gor gäl­lan­de för­sam­ling­ens verk­sam­het. Frå­gor­na ska va­ra in­sän­da till kyr­ko­full­mäk­ti­ges ord­fö­ran­de se­nast en vec­ka fö­re var­je sam­man­trä­de.

Adress: Lars Lar­s­son, Svens­ka kyr­kan Sol­len­tu­na Box 13, 191 21 Sol­len­tu­na sol­len­tu­na.for­sam­ling@svenska­kyr­kan.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.