Kom­mun­po­li­ti­ker­na blir allt äld­re

Vi i Sollentuna - - Nyheter -

An­de­len äld­re ökar re­jält bland lan­dets kom­mun­po­li­ti­ker, vi­sar en ana­lys av Da­gens Sam­häl­le. Me­del­ål­dern bland kom­mun­po­li­ti­ker­na har se­dan 2014 ökat från 50,9 till 52,3 år. I Sol­len­tu­na är me­del­ål­dern 52 år. I grann­kom­mu­nen Upp­lands Väs­by lig­ger kom­mun­po­li­ti­ker­na strax över snit­tet: 52,7 år.

I Sol­na och Sund­by­berg är dock me­del­ål­dern läg­re, 46,5 år re­spek­ti­ve 48,3.

De älds­ta kom­mun­po­li­ti­ker­na åter­finns i värm­länds­ka Kristi­ne­hamn. Där är kom­mun­po­li­ti­ker­na i ge­nom­snitt 60,4 år. De kom­mu­ner som har den lägs­ta me­del­ål­dern är Stock­holm, Uppsa­la, Gö­te­borg och Åre.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.