Lü­becks jul­mark­nad

Vi i Sollentuna - - Motor -

Vi­va Ho­tel by Vi­er Ja­h­res­zei­ten i Nord­tyskland Upp­lev den hi­sto­ris­ka och stäm­nings­ful­la jul­mark­na­den i Lü­becks Gam­la stan och bo på nyupp­för­da Vi­va Ho­tel by Vi­er Ja­h­res­zei­ten från 2016, där du kan chec­ka in på mo­der­na och kom­for­tab­la rum på gångav­stånd från han­sas­ta­dens al­la se­värd­he­ter i ju­le­tid. Den trev­li­ga tra­di­tio­nen med jul­mark­na­der är myc­ket gam­mal och om­ta­la­des för förs­ta gång­en för mer än 350 år se­dan och jul­mark­na­den i Lü­beck är fak­tiskt fle­ra jul­mark­na­der – var och en med sin egen ka­rak­tär – ut­sprid­da över den char­mi­ga in­nersta­den som finns med på UNESCOs världs­arvs­lis­ta. Här spri­der sig dof­ter­na av sött och salt vi­da om­kring och du får ga­ran­te­rat jul­stäm­ning när du stro­sar om­kring bland bo­dar­na med våff­lor, glü­hwein, jul­go­dis och all slags konst­hant­verk. Vi­va Ho­tel by Vi­er Ja­h­res­zei­ten lig­ger in­te långt från in­gång­en till Lü­becks stäm­nings­ful­la Gam­la stan (2 km) där ju­lä­ven­ty­ret star­tar. An­komst: Val­fri t.o.m. 19/12 2018 samt 2/1-13/9 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.