Po­pu­lärt skid­om­rå­de

Vi i Sollentuna - - Motor -

i Tyskland Harz är den högs­ta bergs­ked­jan i nor­ra Tyskland och lä­get gör att det är en­kelt för al­la skan­di­na­ver att ta sig hit. Här finns ett fler­tal al­pin­om­rå­den att väl­ja mel­lan och du kan se fram emot en fan­tas­tisk skid­se­mes­ter om Kung Bo­re har va­rit på be­sök och pac­kat in land­ska­pet med snö. Men för­u­tom si­na al­pi­na skid­om­rå­den är Harz ock­så känt för sitt sto­ra nät av längd­ski­dåk­nings­spår och för si­na fi­na vand­rings­le­der i det na­tur­skö­na vin­ter­land­ska­pet. Ho­tel­let lig­ger en­dast 600 me­ter från Braun­lage Wurm­bergs skid­lift som tar dig upp till ett al­pin­om­rå­de med he­la 14 pis­ter. Här rå­der det ing­en träng­sel, du kan i lugn och ro nju­ta av di­na åk och den längs­ta pis­ten är 4 kilo­me­ter lång. An­komst: Val­fri 2/1-27/3 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.