So­la i Karl­stad

Vi i Sollentuna - - Motor -

Cla­ri­on Col­lec­tion Ho­tel Drott Upp­lev gläd­jens och so­lens stad Karl­stad, som lig­ger idyl­liskt vid den öv­re de­len av Vä­nerns strand. En week­end här bju­der på många möj­lig­he­ter för skö­na na­turupp­le­vel­ser med när­het till vat­ten och kul­turupp­le­vel­ser på en lång rad. I Karl­stad står sta­tyn So­la i Karl­stad, fö­re­stäl­lan­de den po­pu­lä­ra ser­vi­tri­sen Eva Li­sa Holtz – hon var känd för sitt so­li­ga hu­mör och har bli­vit en stark sym­bol för sta­den. He­la Värm­land är ock­så känd som skal­der­nas land­skap, med Gustaf Frö­ding i spet­sen, känd bland an­nat för dikt­sam­ling­en ’Stänk och fli­kar’. Här har du verk­li­gen en per­fekt ut­gångs­punkt för att upp­le­va Karl­stad och Värm­land, du bor t.ex. nä­ra Lars Lerins konsthall Sand­grund (950 m), Nö­jes­fa­bri­ken (1 km), Berg­vik köp­cent­rum (3 km), Värm­landstea­tern och Värm­landso­pe­ran (600 m). An­komst: Fredag t.o.m. 14/12 2018 samt 11/1-7/6 och 6/9-13/12 2019. Val­fri 12/6-23/8 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.