En jul för al­la

Vi i Sollentuna - - Nyheter -

En jul för al­la är ett ide­ellt ini­ti­a­tiv för att den som vill ska kun­na få äta jull­unch och um­gås med and­ra i ett trev­ligt sam­man­hang. Ar­range­mang­et på­går 24 de­cem­ber mel­lan kloc­kan 11 och15 på Eds­bergs slott. Ing­en för­an­mä­lan krävs, al­la är väl­kom­na. Mer in­for­ma­tion finns på Edsvik.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.