SVK-da­mer­na tar jul som sexa

Vi i Sollentuna - - Nyheter -

la­get ef­ter mot­stånd. Det är en styr­ka att al­la är del­ak­ti­ga och bi­drar.

– Vis­ser­li­gen in­ne­bär det även att vi la­bo­re­rar med la­get fort­fa­ran­de men när slut­spe­let drar igång i mars ska allt sit­ta helt. Vi är på god väg re­dan nu.

Vad be­hö­ver ni ut­veck­la mest?

– Jag ser ut­ma­ning­ar att för­bätt­ra ser­ve­mot­tag­ning­en, vi blev straf­fa­de hårt där. Tar man in­te emot ser­ven till­räck­ligt bra får man in­te den ut­väx­ling­en i mit­ten­spe­let som man vill ha.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.