Salt­stänk i Bo­hus­län

Vi i Sollentuna - - Nyheter -

i In­bju­dan till en av Sve­ri­ges vack­ras­te skär­går­dar: Ta­numStrand är en po­pu­lär och fa­mil­je­vän­lig se­me­ste­ran­lägg­ning – be­lä­gen helt ner till ha­vets brädd – med fa­ci­li­te­ter som bad­bryg­ga, gäst­hamn, swim­ming­poo­ler och ny spa-an­lägg­ning. Här bor du strax ut­an­för den om­tyck­ta bador­ten Greb­bestad (3 km), en­dast 15 mi­nu­ters bil­re­sa från de världs­arvs­lis­ta­de häll­rist­ning­ar­na i Ta­nums­he­de (8 km). Under en mi­ni­se­mes­ter på Ta­numStrand har du per­fek­ta möj­lig­he­ter att ta för dig av allt som Bo­hus­län har att er­bju­da: Strand­pro­me­na­der, båt­tu­rer, sal­ta bad, se­värd­he­ter och char­mi­ga fis­ke­lä­gen ut­sprid­da som små pär­lor ut­med kus­ten. Under he­la året sju­der an­lägg­ning­en av liv och möj­lig­he­ter för trev­li­ga in­om­hus- och ut­om­hus­ak­ti­vi­te­ter, frå­ga i re­cep­tio­nen på ho­tel­let vad som är ak­tu­ellt under just din vis­tel­se. An­komst: Sön-ons­dag 20/1-12/6 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.