Gun-Britt Sund­ström årets Hel­ga­pris­ta­ga­re

Vi i Sollentuna - - Det Händer -

Hon de­bu­te­ra­de med ”Stu­dent – 64” (1966) och har bland an­nat skri­vit ”För Ly­dia” (1973), vil­ken vän­der på pro­ble­ma­ti­ken i Hjal­mar Sö­der­bergs ”Den all­var­sam­ma le­ken”. ur hen­nes eg­na dag­bok­san­teck­ning­ar un­der slu­tet av 1960- och 1970- ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.