MER Fak­tu­ran

Vi i Solna - - NYHETER -

26 JA­NU­A­RI. Event­bo­la­get Ut­sikt läm­nar en of­fert till Sig­na­lis­ten på 128 504 kro­nor, ex­klu­si­ve moms. 1 FEB­RU­A­RI: Det förs­ta spad­ta­get tas. 5 MARS: Slut­fak­tu­ran på 128 504 kro­nor lan­dar hos Sig­na­lis­ten. An­märk­ning mot fak­tu­ran ska gö­ras se­nast den 13 mars. 15 MARS. Vi i Sol­na stäl­ler frå­gor om fak­tu­ran per te­le­fon och om­bes åter­kom­ma med ett mail. 16 MARS: Sig­na­lis­tens kom­mu­ni­ka­tions­chef Åsa Hart sva­rar i ett mail att fak­tu­ran kor­ri­ge­rats ner till 117 504 kro­nor, men att man än­nu in­te har fått den upp­da­te­ra­de fak­tu­ran

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.