Se­ni­o­rer­na de­la­de ut di­plom

Vi i Solna - - NYHETER -

Det de­la­des ut fle­ra di­plom när Äldre­fo­rum i sam­ar­be­te med Sol­na stad ar­ran­ge­ra­de Se­ni­or­da­gen i Hal­lens Bokcafé.

Ing­er An­ders­son fick di­plom för si­na in­sat­ser som ord­fö­ran­de för An­ka­rets för­tro­en­de­råd. Ju­li­ta Zy­go, som ar­be­tar på se­ni­or­träf­far­na på Bol­len och An­ka­ret, fick mo­ta ett di­plom för att hon all­tid lyc­kas sät­ta guld­kant på till­va­ron för de äld­re.

Nish­ma Ru­bens­son ar­be­tar i Hu­ma­nio­ras hem­tjänst och upp­märk­sam­ma­des ock­så med ett di­plom, bland an­nat för sitt vän­li­ga sätt. Dess­utom fick Da­ni­el Nils­son som kör buss 952 ett di­plom för att han all­tid är lika trev­lig och hjälp­sam.

Sol­na, Sum­pan och Brom­ma be­står av röd­ly­sen, ef­ter­bliv­na kors­ning­ar (????), röd­ly­sen, helt tra­si­ga vägar över­allt och RÖD­LY­SEN. @san­naan­ders­son, San­na på Twit­ter.

FO­TO: LARS G LINDSTRÖM

DI­PLOM. Från väns­ter Ingrid An­ders­son, Da­ni­el Nils­son och Ju­li­ta Ziqo

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.