San­dy Awa­da tar över i BEP

Vi i Solna - - NYHETER -

Bergs­ham­ra­par­ti­et, BEP, har fått en ny ord­fö­ran­de. San­dy Awa­da tar över klub­ban ef­ter Björn Bränn­gård som va­rit ord­fö­ran­de se­dan 2013, men tar nu ett steg till­ba­ka. Han kom­mer dock fort­sät­ta att ar­be­ta in­om par­ti­et.

– Nu får jag mer tid att äg­na mig åt mi­na hjär­te­frå­gor i Bergs­ham­ra och Sol­na, fram­för allt in­om stads­bygg­nad, sä­ger Björn Bränn­gård i ett press­med­de­lan­de.

San­dy Awa­da är 26 år och har sut­tit i par­ti­ets sty­rel­se se­dan 2015. Hon stu­de­rar vid Stock­holms uni­ver­si­tet. Vid par­ti­ets års­mö­te val­des Hendry An­ders­son till ny vice ord­fö­ran­de.

FO­TO: PRI­VAT

BEP. Från väns­ter San­dy Awa­da, ny ord­fö­ran­de, Björn Bränn­gård, av­gå­en­de ord­fö­ran­de, Hendry An­ders­son, ny vice ord­fö­ran­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.