Ge lam­met ett namn

Vi i Solna - - NYHETER -

■ SKIC­KA ett mail till re­dak­tion@di­rekt­pess. se och märk mai­let ”Lammdop”. Se­nast ons­da­gen den 4 april vill vi ha för­sla­gen. Vin­na­ren får träf­fa ”sitt lamm” ute på Överjär­va. Dess­utom bju­der vi på nå­got gott i gårds­café­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.