MER Sö­rab

Vi i Solna - - NYHETER -

SÖ­RAB är ett re­gi­o­nalt av­falls­bo­lag som ägs av tio kom­mu­ner, där­ibland Sol­na och Sund­by­berg.

UPP­DRA­GET är att ta hand om av­fall från hus­håll och verk­sam­he­ter i med­lems­kom­mu­ner­na.

SÖRABS sex åter­vin­nings­cen­tra­ler tar han om drygt 70 000 ton av­fall var­je år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.