Vem styr?

Vi i Solna - - NYHETER -

MO­DE­RA­TER­NA styr Stock­holms läns lands­ting till­sam­mans med Al­li­an­sen se­dan 2006 och an­sva­rar för sjuk­vår­den och kol­lek­tiv­tra­fi­ken i Stock­holms­re­gi­o­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.