Lam­borg­hi­ni bry­ter ny mark SVE­RI­GE­PRE­MIÄR.

Vi i Solna - - BIL & MOTOR -

Fe­ruc­cio Lam­borg­hi­ni var Ef­ter att ha bli­vit Lam­borg­hi­nis bi­lar

FO­TO: LAM­BORG­HI­NI

SÄLJS I SVE­RI­GE. Lam­borg­hi­nis nya suv Urus har Sve­ri­ge­pre­miär på Fo­to­gra­fis­ka i Stock­holm den 2 mars. en tek­nik­in­tres­se­rad ita­li­e­na­re från Bo­log­na. Ef­ter and­ra världs­kri­get liv­när­de han sig på att byg­ga om gam­la mi­li­tär­for­don till trak­to­rer, som de...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.