Mäklar­frå­gan med

Vi i Solna - - BOSTAD - Da­ni­al Gan­do­ma­ni Fast­ghets­mäk­la­re Tel: 08-445 16 53

FRÅ­GA: Säl­jer du fär­re el­ler li­ka många bo­stads­rät­ter in­nan vis­ning som för sex må­na­der se­dan?

SVAR: Vi säl­jer fort­satt väl­digt många bo­stä­der in­nan vis­ning och det be­ror på att kun­der spe­ci­fikt sö­ker ef­ter vis­sa adres­ser och när de änt­li­gen blir till sa­lu vill de gär­na mi­ni­me­ra ris­ken att den slin­ker ur fing­rar­na på en på den öpp­na mark­na­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.