Par­ke­ring ba­ra med mo­bi­len vid Ul­riks­dals slott

Vi i Solna - - INSÄNDARE - Hel­ga Spor­rong

Vi har no­te­rat att ba­ra par­ke­ring med mo­bil är möj­ligt vid vägen för­bi Ul­riks­dals re­stau­rang ner­åt vägen mot Ul­riks­dals slott. Det­ta gäl­ler dag­li­gen, även lör­dag och sön­dag.

Man tar in­te hän­syn till äld­re män­ni­skor som in­te har mo­bil, el­ler en ur­gam­mal mo­bil som in­te går att an­vän­da för par­ke­rings­siff­ror som man ska klic­ka in och ut igen vid fri­gö­ran­de av par­ke­rings­plat­sen.

Vem är an­sva­rig? Vad hän­de med van­li­ga skyl­tar som ti­di­ga­re?

FO­TO: MOSTPHOTOS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.