Be­sö­kar­na upp­skat­tar Sol­na

Vi i Solna - - NYHETER -

Sol­na ham­nar på fem­te plats när ut­hyr­nings­saj­ten Airb­nb lå­ter gäs­ter­na po­äng­sät­ta sitt kort­tids­be­sök i Stock­holms­om­rå­det. 78 pro­cent av be­sö­kar­na som un­der kor­ta­re tid hyr­de bo­en­de i Sol­na ger plat­sen högs­ta be­tyg, fem stjär­nor. Ha­ga­par­ken och Mall of Scan­di­na­via var två stäl­len som föll be­sö­kar­na i sma­ken. Fy­ra av fem be­sö­ka­re, 80 pro­cent, gav cen­tra­la Stockholm fem stjär­nor.

Sund­by­berg tar en ovän­tad tred­je­plats med 82 pro­cent fem­stjär­ni­ga be­tyg. Huddinge kommun skräl­ler or­dent­ligt med en andra­plats (83 pro­cent fem­stjär­ni­ga be­tyg). Et­ta på lis­tan lig­ger Nac­ka kommun.

FOTO: ULRICA AN­DERS­SON

PAR­KEN. Be­sö­kar­na upp­skat­tar Ha­ga­par­ken. Bil­den är från ett ti­di­ga­re na­tio­nal­dags­fi­ran­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.