Gal­lo sik­tar på ta­bell­top­pen med AIK:s da­mer

Vi i Solna - - SPORT - Jon­ny An­ders­son

Pi­er­re Gal­lo är till­ba­ka i AIK. Nu som trä­na­re för klub­bens dam­lag.

– Det känns bra. Vi ska va­ra med i ta­bell­top­pen.

AIK gjor­de ti­digt i hös­tas klart med Pi­er­re Gal­lo som ny dam­trä­na­re och han kun­de föl­ja la­get un­der eli­tet­tans slut­spurt, där Väx­jö och Kal­mar tog plat­ser­na i all- svens­kan med AIK som ta­bell­trea. Nu har han haft en vin­ter på sig att sät­ta sin prä­gel på la­get och han ser med för­vän­tan fram mot sä­song­en som star­tar mot Umeå i hel­gen.

Pi­er­re Gal­lo har se­dan 2012 va­rit trä­na­re i IK Frej (as­si­ste­ran­de till Bar­tosz Gr­zelak som nu är as­si­ste­ran­de i herr­la­get), Brom­ma­poj­kar- na, Va­salund och Karl­berg. Som dam­trä­na­re är 43-åri­gen de­bu­tant.

– Spän­nan­de, ro­ligt och in­tres­sant. Tje­jer vill ha tyd­lig­het, det gör att jag stäl­ler hög­re krav på mig själv.

– Det känns bra. Vi ska va­ra med i ta­bell­top­pen.

För­sä­song­ens in­sat­ser an­ty­der ing­et an­nat. AIK har be­seg­rat Åland Uni­ted och all­svens­ka Ham­mar­by. La­get har dess­utom krys­sat mot två and­ra all­svens­ka lag – Eskilstu­na och Djur­går­den.

– Det ska stär­ka oss. Såklart.

Den for­ne AIK-ta­lang­en är för ru­ti­ne­rad för att blå­sa upp sto­ra för­vänt­ning­ar med för­sä­songs­re­sul­tat som grund. Å and­ra si­dan blot­tar han ing­en oro in­för det fak- tum att två se­ri­e­kon­kur­ren­ter kom­mer ner från all­svens­kan. Han till­står även att han har då­lig koll på var Öre­bro och Kvarnsve­den står i dag.

– Vi kan ba­ra på­ver­ka det vi gör och pre­ste­rar. Spe­lar­na har gjort ett bra jobb, vi ser fram emot att kom­ma i gång.

AIK. Pi­er­re Gal­lo är till­ba­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.