Vart ska bar­nen ta vägen?

Vi i Solna - - INSÄNDARE - För­äld­rar i Jär­vas­ta­den

Nu är det and­ra året som Raul Wal­len­berg har va­rit i gång och nu får mas­sor av barn som sökt sko­lan inte plats. Det fort­sät­ter att byg­gas och vart ska bar­nen ta vägen? Var­för byggs det för så få barn?

Gam­la Bagar­torps­sko­lan hål­ler på att ri­vas och i Ul­riks­dal och i Bagar­torp pla­ne­ras det ny­bygg­na­tio­ner av bo­stä­der. Jär­vas­ta­den byggs det för fullt men är de som flyt­tar hit med­vet­na om att man inte får plats i den lo­ka­la sko­lan?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.