Veckans tis­tel

Vi i Solna - - HEJ SOLNA -

Grrrr! Blev så him­la ir­ri­te­rad i tors­dags när jag häm­ta­de bi­len från Väst­ra Vägen där den stod kor­rekt par­ke­rad på bo­en­de­par­ke­ring­en. Trots att jag är myc­ket no­ga med att be­ta­la min kvar­tals­av­gift för par­ke­ring­en så ha­de jag fått en p-bot! An­led­ning­en var att mitt till­stånd för bo­en­de­par­ke­ring­en gått ut! Det till­stån­det kos­tar ingen­ting, kun­de det då inte ha räckt med en på­min­nel­se som sa att nu är det dags att för­nya till­stån­det! Su­san

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.