MER Tatueringar

Vi i Solna - - NYHETER -

TATUERINGAR är en av mänsk­lig­he­tens älds­ta tra­di­tio­ner och har fun­nits i oli­ka kul­tu­rer i tu­sen­tals år.

TEK­NI­KEN att må­la hu­den med nå­lar dop­pa­de i färg för­vann näs­tan helt i Eu­ro­pa när väst­värl­den över­gick till kris­ten­dom.

FRAM till 1980-ta­let var det i stort sett ba­ra kri­mi­nel­la och sjö­män som bar tatueringar.

OR­DET ta­tu­e­ring kom­mer från po­ly­ne­sis­kans ta­tau.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.