Pe­ter får förs­ta cy­kel­pri­set

Vi i Solna - - NYHETER -

Pe­ter Lam­ming blir den förs­ta mot­ta­ga­ren av ny­in­stif­ta­de Bergs­ham­ra cy­kel­pris. Pri­set går till den el­ler de som gjort nå­got för el­ler på cy­kel un­der året. I sin mo­ti­ve­ring skri­ver ju­ryn: ”Pe­ter Lam­ming får Bergs­ham­ra cy­kel­pris 2018. Han får det för att han med sin otro­li­ga ener­gi och en­ga­ge­mang sett till att många äld­re på äldre­bo­en­de fått kän­na vind i hå­ret och fått en sväng om på cy­kel i Bergs­ham­ra med Pe­ter bakom sty­ret. Pro­jek­tet med cy­kel­taxi för äld­re på äldre­bo­en­den i Bergs­ham­ra är top­pen och Pe­ter är dess mo­tor.”

Pri­set de­las ut på cy­kel­lop­pi­sen på Bergs­ham­ra torg lör­da­gen den 5 maj.

FO­TO: PRI­VAT

PRISAD. Pe­ter Lam­ming får Bergs­ham­ras förs­ta cy­kel­pris.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.