Mäklar­frå­gan med

Vi i Solna - - BOSTAD - Jes­si­ca Tou­b­al Fast­ghets­mäk­la­re Tel: 08-299 883

FRÅ­GA: Hej, vad är en ägar­lä­gen­het?

SVAR: En ägar­lä­gen­het be­stäm­mer du själv över. Det in­ne­bär att du själv kan över­lå­ta, pant­sät­ta el­ler hy­ra ut lä­gen­he­ten på sam­ma sätt som ett små­hus.

Som äga­re till en ägar­lä­gen­het har du en del i en sam­fäl­lig­het som om­fat­tar bland an­nat tak, fa­sa­der, trapp­hus, för­råd och and­ra ge­men­sam­ma an­ord­ning­ar.

Du mås­te an­sö­ka om lag­fart när du kö­per en ägar­lä­gen­het, pre­cis som när du kö­per ett hus.

På sam­ma sätt som van­li­ga fas­tig­he­ter så bil­das och in­förs ägar­lä­gen­he­ter i fas­tig­hets­re­gist­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.