Ti­tiyo får fin ut­mär­kel­se

Vi i Solna - - NYHETER -

Den Sol­na­bör­di­ga ar­tis­ten Ti­tiyo har valts in i Swe­dish Mu­sic Hall of Fa­me.

– Jag kän­ner mig oer­hört tack­sam och hed­rad. Jag tän­ker myc­ket på al­la män­ni­skor som hjälpt mig att ta mig dit jag är. Ing­en häst hop­par ut­an ryt­ta­re, sa hon vid press­träf­fen på Scen­konst­mu­se­et i Stock­holm i för­ra veckan.

I som­mar pla­ne­rar sång­ers­kan släp­pa nytt ma­te­ri­al. I sam­band med en spel­ning på Mo­se­bac­ke den 13 au­gusti släp­per hon en ny sing­el på svens­ka.

För­u­tom Ti­tiyo är årets in­val­da mu­sik­ska­pa­re: Ted och Ken­neth Gär­destad, Kai Gull­mar, Eu­ro­pe, Ma­rie Berg­man, Do­ris Svens­son och Bro­der Da­ni­el.

FO­TO: PAU­LI­NE CEDERBLAD

MOTIVERING. Mu­sik­jour­na­lis­ten Fred­rik Strage läs­te upp ju­ryns motivering i va­let av Ti­tiyo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.